BAO LÔ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó để đưa ra những con số chuẩn nhất cho người chơi.
 BAO LÔ  2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG500.000 VNĐ
 Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ là được.
Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h10 mỗi ngày.
 Hỗ trợ : Vinaphone, Viettel, Mobiphone, Gate, Zing,Vcoin…
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0967.322.703

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ  2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ 2 SỐ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
23/04/19 DLK 11-12,QNA 83-86 MISS
22/04/19 PY 01-10,TTH 16-61 WIN PY-TTH
21/04/19 KH 67-76,KT 16-61 WIN KH-KT
20/04/19 DNG 09-90,DNO 15-51,QNG 05-50 WIN DNG-DNO-QNG
18/04/19 BDI 07-70,QB 58-85,QT 37-73 WIN BDI-QB-QT
17/04/19 DNG 35-53,KH 16-61 WIN DNG-KH
16/04/19 DLK 08-80,QNA 37-73 WIN DLK-QNA
15/04/19 PY 48-84,TTH 03-30 WIN PY-TTH
14/04/19 KH 47-74,KT 02-20 WIN KH-KT
13/04/19 DNG 00-11,DNO 14-41,QNG 18-81 WIN DNG-DNO-QNG
12/04/19 GL 07-70,NT 38-83 WIN GL-NT
11/04/19 BDI 12-21,QB 03-30,QT 09-90 WIN BDI-QB-QT
10/04/19 DNG 15-51,KH 08-80 WIN DNG-KH
09/04/19 DLK 26-62,QNA 12-21 WIN DLK-QNA
08/04/19 PY 81-82,TTH 91-96 MISS
07/04/19 KH 06-60,KT 19-91 WIN KH-KT
06/04/19 DNG 36-63,DNO 15-51,QNG 17-71 WIN DNG-DNO-QNG
05/04/19 GL 58-85,NT 09-90 WIN GL-NT
04/04/19 BDI 09-90,QB 35-53,QT 08-80 WIN BDI-QB-QT
03/04/19 DNG 09-90,KH 78-87 WIN DNG-KH
02/04/19 DLK 12-21,QNA 36-63 WIN DLK-QNA
01/04/19 PY 05-50,TTH 78-87 WIN PY-TTH
31/03/19 KH 09-90,KT 15-51 WIN KH-KT
30/03/19 DNG 18-81,DNO 19-91,QNG 56-65 WIN DNG-DNO-QNG
29/03/19 GL 12-21,NT 09-90 WIN GL-NT
28/03/19 BDI 01-10,QB 59-95,QT 81-82 WIN BDI-QB
27/03/19 DNG 01-10,KH 19-91 MISS
26/03/19 DLK 09-90,QNA 26-62 WIN DLK-QNA
25/03/19 PY 03-30,TTH 79-97 WIN PY-TTH
24/03/19 KH 25-52,KT 16-61 WIN KH-KT
23/03/19 DNG 12-21,DNO 78-87,QNG 02-20 WIN DNG-DNO-QNG
22/03/19 GL 02-20,NT 48-84 WIN GL-NT
21/03/19 BDI 02-20,QB 24-42,QT 88-99 WIN BDI-QB-QT
20/03/19 DNG 05-50,KH 12-21 WIN DNG
19/03/19 DLK 02-20,QNA 67-76 WIN DLK-QNA
18/03/19 PY 12-21,TTH 46-64 WIN PY-TTH
17/03/19 KH 01-10,KT 33-44 WIN KH-KT
16/03/19 DNG 27-72,DNO 08-80,QNG 31-32 WIN DNG-DNO
15/03/19 GL 08-80,NT 18-81 WIN GL-NT
14/03/19 BDI 23-32,QB 48-84,QT 35-53 WIN BDI-QB-QT
13/03/19 DNG 51-52,KH 08-09 MISS
12/03/19 DLK 23-32,QNA 19-91 WIN DLK-QNA
11/03/19 PY 15-51,TTH 47-74 WIN PY-TTH
10/03/19 KH 14-41,KT 27-72 WIN KH-KT
09/03/19 DNG 19-91,DNO 15-51,QNG 08-09 WIN DNG-DNO
08/03/19 GL 69-96,NT 13-31 WIN GL-NT
07/03/19 BDI 48-84,QB 07-70,QT 24-42 WIN BDI-QB-QT
06/03/19 DNG 19-91,KH 23-32 WIN DNG-KH
05/03/19 DLK 09-90,QNA 22-33 WIN DLK-QNA
04/03/19 PY 49-94,TTH 13-31 WIN PY-TTH
03/03/19 KH 05-50,KT 18-81 WIN KH-KT
02/03/19 DNG 69-96,DNO 15-51,QNG 09-90 WIN DNG-DNO-QNG
01/03/19 GL 19-91,NT 03-30 WIN GL-NT
28/02/19 BDI 34-43,QB 07-70,QT 88-99 WIN BDI-QB-QT
27/02/19 DNG 28-82,KH 19-91 WIN DNG-KH
26/02/19 DLK 04-40,QNA 07-70 WIN DLK-QNA
25/02/19 PY 07-70,TTH 67-76 WIN PY-TTH
24/02/19 KH 34-43,KT 16-61 WIN KH-KT
23/02/19 DNG 35-53,DNO 09-90,QNG 11-22 WIN DNG-DNO-QNG
22/02/19 GL 14-41,NT 00-11 WIN GL-NT
21/02/19 BDI 07-70,QB 23-32,QT 11-22 WIN BDI-QB-QT
20/02/19 DNG 90-91,KH 30-61 MISS
19/02/19 DLK 37-73,QNA 17-71 WIN DLK-QNA
18/02/19 PY 34-43,TTH 11-22 WIN PY-TTH
17/02/19 KH 08-80,KT 20-30 WIN KH-KT
TÍCH HỢP SOI CẦU PRO
01/02/19 GL 19-91,NT 78-87 WIN GL-NT
31/01/19 BDI 25-52,QB 03-30,QT 35-53 WIN BDI-QB-QT
30/01/19 DNG 30-31,KH 14-15 MISS
29/01/19 DLK 12-21,QNA 02-04 WIN DLK
28/01/19 PY 78-TTH 12 WIN PY-TTH
27/01/19 KH 09-90,KT 18-81 WIN KH-KT
26/01/19 DNG 05-50,DNO 28-82,QNG 89-98 WIN DNG-DNO-QNG
25/01/19 GL 34-43,NT 09-90 WIN GL-NT
24/01/19 BDI 68-86,QB 49-94,QT 34-43 WIN BDI-QB-QT
23/01/19 DNG 05-50,KH 27-72 WIN DNG-KH
22/01/19 DLK 16-18,QNA 88-89 WIN DLK-QNA
21/01/19 PY 24-25,TTH 49-94 WIN PY-TTH
20/01/19 KH 07-70,KT 13-31 WIN KH-KT
19/01/19 DNG 14-41,DNO 39-93,QNG 86-87 WIN DNG-DNO-QNG
18/01/19 GL 74-75,NT 52-53 MISS
17/01/19 BDI 09-90,QB 17-71,QT 25-52 WIN BDI-QB-QT
16/01/19 DNG 12-21,KH 68-86 WIN DNG-KH
15/01/19 DLK 85-86,QNA 38-83 WIN DLK-QNA
14/01/19 PY 19-91,TTH 37-73 WIN PY-TTH
13/01/19 KH 23-32,KT 13-31 WIN KH-KT
12/01/19 DNG 11-22,DNO 19-91,QNG 32-33 WIN DNG-DNO
11/01/19 GL 35-53,NT 79-97 WIN GL-NT
10/01/19 BDI 67-76,QB 18-81,QT 58-85 WIN BDI-QB-QT
09/01/19 DNG 05-50,KH 20-93 WIN DNG
08/01/19 DLK 26-56,QNA 81-82 MISS
07/01/19 PY 38-58,TTH 55-69 WIN PY-TTH
06/01/19 KH 07-43,KT 52-86 WIN KH-KT
05/01/19 DNG 14-41,DNO 78-87,QNG 24-42 WIN  DNG-DNO-QNG
04/01/19 GL 06-60,NT 22-33 WIN  GL-NT
03/01/19 BDI 15-51,QB 69-96,QT 05-50 WIN  BDI-QB-QT
02/01/19 DNG 34-43,KH 02-20 WIN  DNG-KH
01/01/19 DLK 16-61,QNA 01-10 WIN  DLK-QNA
31/12/18 PY 26-62,TTH 14-41 WIN  PY-TTH
30/12/18 KH 72-73,KT 64-65 MISS
29/12/18 DNG 47-71,DNO 29-92,QNG 51-55 WIN  DNG-DNO-QNG
28/12/18 GL 09-90,NT 13-31 WIN  GL-NT
27/12/18 BDI 08-09,QB 51-52,QT 12-13 MISS
26/12/18 DNG 39-93,KH 08-80 WIN  DNG-KH
25/12/18 DLK 79-97,QNA 14-41 WIN  DLK-QNA
24/12/18 PY 70-80,TTH 79-15 WIN PY-TTH
23/12/18 KH 51-72,KT 68-96 WIN KH-KT
22/12/18 DNG 23-32,DNO 52-24,QNG 04-06 WIN DNG-DNO-QNG
21/12/18 GL 27-54,NT 14-62 WIN GL-NT
20/12/18 BDI 18-81,QB 06-60,QT 27-72 WIN BDI-QB-QT
19/12/18 DNG 05-76,KH 47-88 WIN DNG
18/12/18 DLK 00-08,QNA 15-52 WIN DLK-QNA
17/12/18 PY 08-80,TTH 56-65 WIN PY-TTH
16/12/18 KH 64-65,KT 01-02 WIN KH-KT
15/12/18 DNG 28-29,DNO 11-33,QNG 72-72 WIN DNO-QNG
14/12/18 GL 06-74,NT 60-76 WIN GL
13/12/18 BDI 25-52,QB 07-70,QT 40-41 WIN BDI-QB
12/12/18 DNG 06-60,KH 77-99 WIN DNG
11/12/18 DLK 49-94,QNA 05-50 WIN DLK-QNA
10/12/18 PY 46-64,TTH 58-85 WIN PY-TTH
09/12/18 KH 05-50,KT 16-61 WIN KH-KT
08/12/18 DNG 37-73,DNO 14-41,QNG 69-96 WIN DNG-DNO-QNG
07/12/18 GL 23-32,BT 82-83 WIN GL
06/12/18 BDI 24-42,QB 02-20,QT 49-94 WIN BDI-QB
05/12/18 DNG 38-83,KH 05-06 WIN DNG-KH
04/12/18 DLK 27-72,QNA 57-75 WIN DLK-QNA
03/12/18 PY 23-32,TTH 09-90 WIN TTH
02/12/18 KH 47-74,KT 01-10 WIN KH-KT
01/12/18 DNG 08-80,DNO 31-32,QNG 25-52 WIN DNG-DNO-QNG
30/11/18 GL 26-62,NT 10-11 WIN GL-NT
29/11/18 BDI 44-68,QB 64-85,QT 75-87 WIN BDI-QB-QT
28/11/18 DNG 57-90,KH 32-75 WIN DNG-KH
27/11/18 DNK 78-93,QNA 10-60 WIN DLK-QNA
26/11/18 PY 04-51,TTH 30-62 WIN PY-TTH
25/11/18 KH 11-22,KT 01-10 WIN KH-KT
24/11/18 DNG 16-61,DNO 02-20,QNG 42-44 WIN DNG-DNO
23/11/18 GL 18-81,NT 46-64 WIN GL-NT
22/11/18 BDI 06-60,QB 12-21,QT 93-94 WIN BDI-QB-QT
21/11/18 DNG 07-70,KH 33-44 WIN DNG-KH
20/11/18 DLK 04-40,QNA 55-66 WIN DLK-QNA
19/11/18 PY 34-43,TTH 12-21 WIN PY-TTH
18/11/18 KH 08-80,KT 15-51 WIN KH-KT
17/11/18 DNG 07-70,DNO 19-91,QNG 24-42 WIN DNG-DNO-QNG
16/11/18 GL 09-90,NT 23-32 WIN GL-NT
15/11/18 BDI 05-50,QB 16-61,QT 24-42 WIN BDI-QB-QT
14/11/18 DNG 12-21,KH 09-90 WIN DNG-KH
13/11/18 DLK 07-70,QNA 01-99 WIN QNA
12/11/18 PY 02-20,TTH 55-88 WIN PY-TTH
11/11/18 KH 27-72,KT 15-51 WIN KH-KT
10/11/18 DNG 16-61,DNO 57-75,QNG 08-80 WIN DNG-DNO-QNG
09/11/18 GL 39-93,NT 08-80 WIN GL-NT
08/11/18 BDI 27-72,QB 16-61,QT 02-20 WIN BDI-QB-QT
07/11/18 DNG 16-61,KH 25-52 WIN DNG-KH
06/11/18 DLK 43-92,QNA 89-65 WIN DLK
05/11/18 PY 01-93,TTH 08-50 WIN PY-TTH
04/11/18 KH 16-45,KT 37-95 WIN KH-KT
03/11/18 DNG 16-61,DNO 24-42,QNG 07-70 WIN DNG-DNO-QNG
02/11/18 GL 23-54,NT 55-72 WIN GL-NT
01/11/18 BDI 37-73,QB 17-71,QT 22-29 WIN BDI-QB-QT
31/10/18 DNG 01-10,KH 18-81 WIN DNG-KH
30/10/18 DLK 88-99,QNA 02-03 WIN DLK-QNA
29/10/18 PY 08-80,TTH 22-44 WIN PY-TTH
28/10/18 KH 16-61,KT 62-63 WIN KH-KT
27/10/18 DNG 04-40,DNO 78-87,QNG 29-92 WIN DNG,DNO,QNG
26/10/18 GL 09-90,BT 12-21 WIN GL,NT
25/10/18 BDI 07-70,QB 04-06,QT 92-99 WIN BDI,QT
24/10/18 DNG 02-38,KH 30-31 WIN DNG,KH
23/10/18 DLK 56-63,QNA 85-91 WIN DLK,QNA
22/10/18 PY 12-21,TTH 35-53 MISS
21/10/18 KH 40-41,KT 62-65 WIN KT
20/10/18 DNG 23-32,DNO 09-90,QNG 32-33 WIN DNG-DNO
19/10/18 GL 62-69,NT 39-93 WIN GL,NT
18/10/18 BDI 39-93,QB 09-90,QT 00-11 WIN BDI,QB
17/10/18 DNG 16-61,KH 72-73 WIN DNG
16/10/18 DLK 64-78,QNA 18-85 WIN DLK,QNA
15/10/18 PY 04-40,TTH 26-62 WIN PY,TTH
14/10/18 KH 14-36,KT 31-72 WIN KH,KT
13/10/18 DNG 23-32,DNO 26-62,QNG 47-74 WIN DNG,DNO,QNG
12/10/18 GL 09-55,GT 15-43 WIN GL,GT
11/10/18 BDI 02-60,QB 32-87,QT 75-20 WIN BDI,QB
10/10/18 DN 01-54,KH 27-65 WIN DN,KH
09/10/18 ĐLK 11-35,QNA 12-78 WIN ĐL,QN
08/10/18 PY 68-94,TTH 35-89 WIN PY,TTH
07/10/18 KH 28-82,KT 45-54 WIN KH,KT
06/10/18 ĐNG 14-41,ĐNO 38-83,QNG 07-70 WIN ĐNG,ĐNO,QNG
05/10/18 GL 23-32,NT 02-20 WIN GL,NT
04/10/18 BDI 04-40,QB 16-61,QT 22-25 WIN BDI,QT
03/10/18 ĐNG 49-94,KH 12-21 WIN ĐN,KH
02/10/18 ĐLK 06-60,QNA 01-10 WIN ĐLK
01/10/18 PY 15-51,TTH 08-80 WIN  PY,TTH
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC