BAO LÔ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó để đưa ra những con số chuẩn nhất cho người chơi.
 BAO LÔ  2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG500.000 VNĐ
 Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ là được.
Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h10 mỗi ngày.
 Hỗ trợ : Vinaphone, Viettel, Mobiphone, Gate, Zing,Vcoin…
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0961330602

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ  2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ 2 SỐ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
13/12/18 BDI 25-52,QB 07-70,QT 40-41 WIN BDI-QB
12/12/18 DNG 06-60,KH 77-99 WIN DNG
11/12/18 DLK 49-94,QNA 05-50 WIN DLK-QNA
10/12/18 PY 46-64,TTH 58-85 WIN PY-TTH
09/12/18 KH 05-50,KT 16-61 WIN KH-KT
08/12/18 DNG 37-73,DNO 14-41,QNG 69-96 WIN DNG-DNO-QNG
07/12/18 GL 23-32,BT 82-83 WIN GL
06/12/18 BDI 24-42,QB 02-20,QT 49-94 WIN BDI-QB
05/12/18 DNG 38-83,KH 05-06 WIN DNG-KH
04/12/18 DLK 27-72,QNA 57-75 WIN DLK-QNA
03/12/18 PY 23-32,TTH 09-90 WIN TTH
02/12/18 KH 47-74,KT 01-10 WIN KH-KT
01/12/18 DNG 08-80,DNO 31-32,QNG 25-52 WIN DNG-DNO-QNG
30/11/18 GL 26-62,NT 10-11 WIN GL-NT
29/11/18 BDI 44-68,QB 64-85,QT 75-87 WIN BDI-QB-QT
28/11/18 DNG 57-90,KH 32-75 WIN DNG-KH
27/11/18 DNK 78-93,QNA 10-60 WIN DLK-QNA
26/11/18 PY 04-51,TTH 30-62 WIN PY-TTH
25/11/18 KH 11-22,KT 01-10 WIN KH-KT
24/11/18 DNG 16-61,DNO 02-20,QNG 42-44 WIN DNG-DNO
23/11/18 GL 18-81,NT 46-64 WIN GL-NT
22/11/18 BDI 06-60,QB 12-21,QT 93-94 WIN BDI-QB-QT
21/11/18 DNG 07-70,KH 33-44 WIN DNG-KH
20/11/18 DLK 04-40,QNA 55-66 WIN DLK-QNA
19/11/18 PY 34-43,TTH 12-21 WIN PY-TTH
18/11/18 KH 08-80,KT 15-51 WIN KH-KT
17/11/18 DNG 07-70,DNO 19-91,QNG 24-42 WIN DNG-DNO-QNG
16/11/18 GL 09-90,NT 23-32 WIN GL-NT
15/11/18 BDI 05-50,QB 16-61,QT 24-42 WIN BDI-QB-QT
14/11/18 DNG 12-21,KH 09-90 WIN DNG-KH
13/11/18 DLK 07-70,QNA 01-99 WIN QNA
12/11/18 PY 02-20,TTH 55-88 WIN PY-TTH
11/11/18 KH 27-72,KT 15-51 WIN KH-KT
10/11/18 DNG 16-61,DNO 57-75,QNG 08-80 WIN DNG-DNO-QNG
09/11/18 GL 39-93,NT 08-80 WIN GL-NT
08/11/18 BDI 27-72,QB 16-61,QT 02-20 WIN BDI-QB-QT
07/11/18 DNG 16-61,KH 25-52 WIN DNG-KH
06/11/18 DLK 43-92,QNA 89-65 WIN DLK
05/11/18 PY 01-93,TTH 08-50 WIN PY-TTH
04/11/18 KH 16-45,KT 37-95 WIN KH-KT
03/11/18 DNG 16-61,DNO 24-42,QNG 07-70 WIN DNG-DNO-QNG
02/11/18 GL 23-54,NT 55-72 WIN GL-NT
01/11/18 BDI 37-73,QB 17-71,QT 22-29 WIN BDI-QB-QT
31/10/18 DNG 01-10,KH 18-81 WIN DNG-KH
30/10/18 DLK 88-99,QNA 02-03 WIN DLK-QNA
29/10/18 PY 08-80,TTH 22-44 WIN PY-TTH
28/10/18 KH 16-61,KT 62-63 WIN KH-KT
27/10/18 DNG 04-40,DNO 78-87,QNG 29-92 WIN DNG,DNO,QNG
26/10/18 GL 09-90,BT 12-21 WIN GL,NT
25/10/18 BDI 07-70,QB 04-06,QT 92-99 WIN BDI,QT
24/10/18 DNG 02-38,KH 30-31 WIN DNG,KH
23/10/18 DLK 56-63,QNA 85-91 WIN DLK,QNA
22/10/18 PY 12-21,TTH 35-53 MISS
21/10/18 KH 40-41,KT 62-65 WIN KT
20/10/18 DNG 23-32,DNO 09-90,QNG 32-33 WIN DNG-DNO
19/10/18 GL 62-69,NT 39-93 WIN GL,NT
18/10/18 BDI 39-93,QB 09-90,QT 00-11 WIN BDI,QB
17/10/18 DNG 16-61,KH 72-73 WIN DNG
16/10/18 DLK 64-78,QNA 18-85 WIN DLK,QNA
15/10/18 PY 04-40,TTH 26-62 WIN PY,TTH
14/10/18 KH 14-36,KT 31-72 WIN KH,KT
13/10/18 DNG 23-32,DNO 26-62,QNG 47-74 WIN DNG,DNO,QNG
12/10/18 GL 09-55,GT 15-43 WIN GL,GT
11/10/18 BDI 02-60,QB 32-87,QT 75-20 WIN BDI,QB
10/10/18 DN 01-54,KH 27-65 WIN DN,KH
09/10/18 ĐLK 11-35,QNA 12-78 WIN ĐL,QN
08/10/18 PY 68-94,TTH 35-89 WIN PY,TTH
07/10/18 KH 28-82,KT 45-54 WIN KH,KT
06/10/18 ĐNG 14-41,ĐNO 38-83,QNG 07-70 WIN ĐNG,ĐNO,QNG
05/10/18 GL 23-32,NT 02-20 WIN GL,NT
04/10/18 BDI 04-40,QB 16-61,QT 22-25 WIN BDI,QT
03/10/18 ĐNG 49-94,KH 12-21 WIN ĐN,KH
02/10/18 ĐLK 06-60,QNA 01-10 WIN ĐLK
01/10/18 PY 15-51,TTH 08-80 WIN  PY,TTH
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC