ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 docthulo2nhay.com soi cầu đẹp mỗi ngày, Cầu vip được update với độ chuẩn xác cao mỗi ngày giúp nhiều  anh em đã thoát khỏi cảnh nợ nần nhờ lấy số từ chúng tôi.
 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC500.000 VNĐ
 Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ là được.
Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày.
 Hỗ trợ : Vinaphone, Viettel, Mobiphone, Gate, Zing,Vcoin…
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0986.963.530

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
20/01/20
19/01/20 Đầu 2 Đuôi 1 WIN Đầu 2 Đuôi 1
16/01/20 Đầu 9 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
15/01/20 Đầu 1 Đuôi 0 WIN Đầu 1 Đuôi 0
14/01/20 Đầu 4 Đuôi 6 MISS
13/01/20 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
11/01/20 Đầu 5 Đuôi 8 WIN Đầu 5 Đuôi 8
10/01/20 Đầu 9 Đuôi 2 WIN Đầu 9
09/01/20 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đầu 7 Đuôi 4
08/01/20 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đầu 0 Đuôi 4
05/01/20 Đầu 2 Đuôi 1 WIN Đầu 2 Đuôi 1
04/01/20 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
03/01/20 Đầu 4 Đuôi 9 WIN Đầu 4
02/01/20 Đầu 0 Đuôi 8 WIN Đầu 0
01/01/20 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đầu 0 Đuôi 5
26/12/19 Đầu 3 Đuôi 9 WIN Đầu 3 Đuôi 9
25/12/19 Đầu 1 Đuôi 8 MISS
24/12/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đầu 2 Đuôi 6
23/12/19 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
22/12/19 Đầu 2 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
19/12/19 Đầu 2 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
18/12/19 Đầu 4 Đuôi 9 WIN Đầu 4 Đuôi 9
17/12/19 Đầu 2 Đuôi 2 WIN Đầu 2 Đuôi 2
16/12/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6 Đuôi 8
15/12/19 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đầu 0 Đuôi 6
14/12/19 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đầu 9
13/12/19 Đầu 5 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
12/12/19 Đầu 4 Đuôi 7 WIN Đầu 4 Đuôi 7
08/12/19 Đầu 4 Đuôi 1 WIN Đầu 4
07/12/19 Đầu 8 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
06/12/19 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đầu 3 Đuôi 0
05/12/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6
03/12/19 Đầu 9 Đuôi 7 WIN Đầu 9 Đuôi 7
02/12/19 Đầu 6 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
01/12/19 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
30/11/19 Đầu 9 Đuôi 6 WIN Đầu 9 Đuôi 6
29/11/19 Đầu 7 Đuôi 2 MISS
28/11/19 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
27/11/19 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đầu 5
26/11/19 Đầu 3 Đuôi 1 WIN Đầu 3 Đuôi 1
25/11/19 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
24/11/19 Đầu 4 Đuôi 5 WIN Đầu 4
23/11/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
22/11/19 Đầu 3 Đuôi 2 MISS
21/11/19 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
20/11/19 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
19/11/19 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
18/11/19 Đầu 7 Đuôi 0 MISS
17/11/19 Đầu 6 Đuôi 2 MISS
16/11/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
15/11/19 Đầu 7 Đuôi 1 MISS
14/11/19 Đầu 5 Đuôi 6 WIN Đầu 5
13/11/19 Đầu 1 Đuôi 8 WIN Đầu 1 Đuôi 8
12/11/19 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
11/11/19 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1 Đuôi 6
10/11/19 Đầu 1 Đuôi 8 WIN Đầu 1
09/11/19 Đầu 0 Đuôi 1 WIN Đầu 0
08/11/19 Đầu 2 Đuôi 9 MISS
07/11/19 Đầu 2 Đuôi 5 WIN Đầu 2
06/11/19 Đầu 8 Đuôi 6 WIN Đầu 8
05/11/19 Đầu 9 Đuôi 7 WIN Đầu 9
04/11/19 Đầu 4 Đuôi 3 WIN Đầu 4 Đuôi 3
03/11/19 Đầu 1 Đuôi 1 WIN Đầu 1 Đuôi 1
02/11/19 Đầu 9 Đuôi 5 WIN Đầu 9
01/11/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6 Đuôi 8
31/10/19 Đầu 6 Đuôi 2 WIN Đầu 6 Đuôi 2
30/10/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
29/10/19 Đầu 4 Đuôi 7 WIN Đầu 4
28/10/19 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
27/10/19 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1 Đuôi 6
26/10/19 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đầu 0 Đuôi 9
25/10/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8
24/10/19 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đầu 7 Đuôi 4
23/10/19 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
22/10/19 Đầu 8 Đuôi 3 MISS
21/10/19 Đầu 5 Đuôi 3 MISS
20/10/19 Đầu 4 Đuôi 6 WIN Đầu 4
19/10/19 Đầu 2 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
18/10/19 Đầu 5 Đuôi 6 MISS
17/10/19 Đầu 0 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
16/10/19 Đầu 4 Đuôi 1 WIN Đầu 4 Đuôi 1
15/10/19 Đầu 6 Đuôi 9 MISS
14/10/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đầu 1
13/10/19 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đầu 4 Đuôi 8
12/10/19 Đầu 0 Đuôi 8 WIN Đầu 0
11/10/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6 Đuôi 8
10/10/19 Đầu 4 Đuôi 6 WIN Đầu 4 Đuôi 6
09/10/19 Đầu 8 Đuôi 4 WIN Đầu 8 Đuôi 4
08/10/19 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đầu 0
07/10/19 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đầu 0
06/10/19 Đầu 1 Đuôi 8 MISS
05/10/19 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đầu 5 Đuôi 2
04/10/19 Đầu 0 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
03/10/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đầu 2
02/10/19 Đầu 1 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
01/10/19 Đầu 1 Đuôi 5 WIN Đầu 1 Đuôi 5
30/09/19 Đầu 6 Đuôi 4 WIN Đầu 6 Đuôi 4
29/09/19 Đầu 1 Đuôi 6 MISS
28/09/19 Đầu 2 Đuôi 5 MISS
27/09/19 Đầu 7 Đuôi 8 WIN Đầu 7 Đuôi 8
26/09/19 Đầu 5 Đuôi 7 WIN Đầu 5 Đuôi 7
25/09/19 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5 Đuôi 9
24/09/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đầu 2
23/09/19 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đầu 2 Đuôi 9
22/09/19 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đầu 7 Đuôi 4
21/09/19 Đầu 4 Đuôi 5 MISS
20/09/19 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
19/09/19 Đầu 3 Đuôi 6 MISS
18/09/19 Đầu 4 Đuôi 7 WIN Đầu 4
17/09/19 Đầu 2 Đuôi 4 MISS
16/09/19 Đầu 9 Đuôi 7 WIN Đầu 9 Đuôi 7
15/09/19 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
14/09/19 Đầu 4 Đuôi 3 WIN Đầu 4 Đuôi 3
13/09/19 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8 Đuôi 2
12/09/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đầu 1
11/09/19 Đầu 4 Đuôi 3 WIN Đầu 4
10/09/19 Đầu 1 Đuôi 0 WIN Đầu 1
09/09/19 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đầu 8 Đuôi 3
08/09/19 Đầu 6 Đuôi 9 WIN Đầu 6
07/09/19 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1 Đuôi 6
06/09/19 Đầu 1 Đuôi 7 WIN Đầu 1 Đuôi 7
05/09/19 Đầu 1 Đuôi 5 MISS
04/09/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8
03/09/19 Đầu 5 Đuôi 8 WIN Đầu 5
31/08/19 Đầu 5 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
30/08/19 Đầu 6 Đuôi 6 WIN Đầu 6 Đuôi 6
29/08/19 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
28/08/19 Đầu 6 Đuôi 2 WIN Đầu 6 Đuôi 2
27/08/19 Đầu 6 Đuôi 7 WIN Đầu 6
26/08/19 Đầu 0 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
25/08/19 Đầu 0 Đuôi 1 WIN Đầu 0 Đuôi 1
24/08/19 Đầu 6 Đuôi 2 WIN Đầu 6 Đuôi 2
23/08/19 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đầu 4
22/08/19 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
21/08/19 Đầu 3 Đuôi 7 WIN Đầu 3 Đuôi 7
20/08/19 Đầu 8 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
19/08/19 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8 Đuôi 2
18/08/19 Đầu 1 Đuôi 8 WIN Đầu 1
17/08/19 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đầu 9 Đuôi 8
16/08/19 Đầu 5 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
15/08/19 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đầu 7 Đuôi 4
14/08/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8
13/08/19 Đầu 8 Đuôi 1 WIN Đầu 8 Đuôi 1
12/08/19 Đầu 5 Đuôi 6 WIN Đầu 5
11/08/19 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
10/08/19 Đầu 0 Đuôi 4 MISS
09/08/19 Đầu 0 Đuôi 3 WIN Đầu 0
08/08/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
07/08/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đầu 2 Đuôi 6
06/08/19 Đầu 5 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
05/08/19 Đầu 9 Đuôi 6 WIN Đầu 9
04/08/19 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đầu 3 Đuôi 2
03/08/19 Đầu 3 Đuôi 4 WIN Đầu 3
02/08/19 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8 Đuôi 2
01/08/19 Đầu 5 Đuôi 3 WIN Đầu 5
31/07/19 Đầu 9 Đuôi 6 WIN Đầu 9
30/07/19 Đầu 5 Đuôi 7 WIN Đầu 5 Đuôi 7
29/07/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đầu 1
28/07/19 Đầu 0 Đuôi 8 WIN Đầu 0 Đuôi 8
27/07/19 Đầu 9 Đuôi 4 WIN Đầu 9 Đuôi 4
26/07/19 Đầu 2 Đuôi 0 WIN Đầu 2 Đuôi 0
25/07/19 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đầu 8
24/07/19 Đầu 1 Đuôi 6 MISS
23/07/19 Đầu 7 Đuôi 5 WIN Đầu 7
22/07/19 Đầu 9 Đuôi 6 WIN Đầu 9
21/07/19 Đầu 4 Đuôi 5 WIN Đầu 4 Đuôi 5
20/07/19 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đầu 0 Đuôi 5
19/07/19 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
18/07/19 Đầu 0 Đuôi 2 WIN Đầu 0
17/07/19 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đầu 0
16/07/19 Đầu 5 Đuôi 6 WIN Đầu 5
15/07/19 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đầu 0
14/07/19 Đầu 0 Đuôi 8 WIN Đầu 0
13/07/19 Đầu 9 Đuôi 5 WIN Đầu 9
12/07/19 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8
11/07/19 Đầu 3 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
10/07/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6
09/07/19 Đầu 9 Đuôi 1 WIN Đầu 9
08/07/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8
07/07/19 Đầu 3 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
06/07/19 Đầu 9 Đuôi 7 WIN Đầu 9 Đuôi 7
05/07/19 Đầu 3 Đuôi 7 WIN Đầu 3 Đuôi 7
04/07/19 Đầu 2 Đuôi 1 WIN Đầu 2
03/07/19 Đầu 8 Đuôi 6 WIN Đầu 8
02/07/19 Đầu 7 Đuôi 8 WIN Đầu 7 Đuôi 8
01/07/19 Đầu 8 Đuôi 4 WIN Đầu 8 Đuôi 4
30/06/19 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
29/06/19 Đầu 8 Đuôi 5 MISS
28/06/19 Đầu 7 Đuôi 3 WIN Đầu 7 Đuôi 3
27/06/19 Đầu 7 Đuôi 8 WIN Đầu 7
26/06/19 Đầu 9 Đuôi 5 WIN Đầu 9 Đuôi 5
25/06/19 Đầu 4 Đuôi 9 MISS
24/06/19 Đầu 0 Đuôi 1 MISS
23/06/19 Đầu 9 Đuôi 5 WIN Đầu 9 Đuôi 5
22/06/19 Đầu 6 Đuôi 5 MISS
21/06/19 Đầu 8 Đuôi 6 WIN Đầu 8 Đuôi 6
20/06/19 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
19/06/19 Đầu 5 Đuôi 3 WIN Đầu 5 Đuôi 3
18/06/19 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đầu 9 Đuôi 8
17/06/19 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
16/06/19 Đầu 7 Đuôi 1 WIN Đầu 7
15/06/19 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đầu 0 Đuôi 9
14/06/19 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đầu 0
13/06/19 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5 Đuôi 9
12/06/19 Đầu 9 Đuôi 5 WIN Đầu 9
11/06/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đầu 1
10/06/19 Đầu 9 Đuôi 1 WIN Đầu 9
09/06/19 Đầu 3 Đuôi 8 WIN Đầu 3 Đuôi 8
08/06/19 Đầu 7 Đuôi 5 WIN Đầu 7 Đuôi 5
07/06/19 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
06/06/19 Đầu 8 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
05/06/19 Đầu 6 Đuôi 5 WIN Đầu 6
04/06/19 Đầu 5 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
03/06/19 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
02/06/19 Đầu 5 Đuôi 7 WIN Đầu 5 Đuôi 7
01/06/19 Đầu 9 Đuôi 4 WIN Đầu 9
31/05/19 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đầu 0 Đuôi 5
30/05/19 Đầu 2 Đuôi 5 WIN Đầu 2 Đuôi 5
29/05/19 Đầu 4 Đuôi 1 WIN Đầu 4
28/05/19 Đầu 5 Đuôi 6 WIN Đầu 5
27/05/19 Đầu 4 Đuôi 7 WIN Đầu 4 Đuôi 7
26/05/19 Đầu 4 Đuôi 6 MISS
25/05/19 Đầu 3 Đuôi 4 WIN Đầu 3
24/05/19 Đầu 6 Đuôi 9 WIN Đầu 6
23/05/19 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đầu 8 Đuôi 3
22/05/19 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
21/05/19 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
20/05/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6
19/05/19 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đầu 1 Đuôi 2
18/05/19 Đầu 4 Đuôi 9 WIN Đầu 4 Đuôi 9
17/05/19 Đầu 3 Đuôi 3 WIN Đầu 3
16/05/19 Đầu 6 Đuôi 3 MISS
15/05/19 Đầu 1 Đuôi 5 WIN Đầu 1
14/05/19 Đầu 8 Đuôi 0 WIN Đầu 8
13/05/19 Đầu 6 Đuôi 3 WIN Đầu 6
12/05/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8
11/05/19 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
10/05/19 Đầu 3 Đuôi 9 WIN Đầu 3
09/05/19 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5
08/05/19 Đầu 3 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
07/05/19 Đầu 7 Đuôi 3 MISS
06/05/19 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
05/05/19 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
04/05/19 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
03/05/19 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5
02/05/19 Đầu 6 Đuôi 1 WIN Đầu 6 Đuôi 1
01/05/19 Đầu 2 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
30/04/19 Đầu 6 Đuôi 0 MISS
29/04/19 Đầu 0 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
28/04/19 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1 Đuôi 9
27/04/19 Đầu 2 Đuôi 8 WIN Đầu 2
26/04/19 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đầu 0
25/04/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8
24/04/19 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
23/04/19 Đầu 4 Đuôi 3 WIN Đầu 4
22/04/19 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1 Đuôi 9
21/04/19 Đầu 3 Đuôi 0 MISS
20/04/19 Đầu 6 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
19/04/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
18/04/19 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đầu 9
17/04/19 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1
16/04/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đầu 2
15/04/19 Đầu 4 Đuôi 5 WIN Đầu 4
14/04/19 Đầu 7 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
13/04/19 Đầu 8 Đuôi 6 WIN Đầu 8
12/04/19 Đầu 0 Đuôi 1 WIN Đầu 0
11/04/19 Đầu 3 Đuôi 6 WIN Đầu 3 Đuôi 6
10/04/19 Đầu 4 Đuôi 8 MISS
09/04/19 Đầu 6 Đuôi 5 WIN Đầu 6 Đuôi 5
08/04/19 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1
07/04/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6
06/04/19 Đầu 8 Đuôi 5 WIN Đầu 8
05/04/19 Đầu 1 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
04/04/19 Đầu 5 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
03/04/19 Đầu 3 Đuôi 4 WIN Đầu 3 Đuôi 4
02/04/19 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đầu 9
01/04/19 Đầu 0 Đuôi 2 MISS
31/03/19 Đầu 4 Đuôi 0 WIN Đầu 4
30/03/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6
29/03/19 Đầu 4 Đuôi 2 WIN Đầu 4 Đuôi 2
28/03/19 Đầu 7 Đuôi 1 WIN Đầu 7
27/03/19 Đầu 3 Đuôi 5 MISS
26/03/19 Đầu 9 Đuôi 6 WIN Đầu 9
25/03/19 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1 Đuôi 9
24/03/19 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
23/03/19 Đầu 5 Đuôi 0 MISS
22/03/19 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
21/03/19 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
20/03/19 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
19/03/19 Đầu 2 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
18/03/19 Đầu 3 Đuôi 4 WIN Đầu 3 Đuôi 4
17/03/19 Đầu 1 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
16/03/19 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
15/03/19 Đầu 6 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
14/03/19 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
13/03/19 Đầu 6 Đuôi 2 WIN Đầu 6 Đuôi 2
12/03/19 Đầu 3 Đuôi 7 MISS
11/03/19 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
10/03/19 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đầu 5
09/03/19 Đầu 5 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
08/03/19 Đầu 9 Đuôi 7 MISS
07/03/19 Đầu 1 Đuôi 1 MISS
06/03/19 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
05/03/19 Đầu 2 Đuôi 9 MISS
04/03/19 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
03/03/19 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
02/03/19 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đầu 0 Đuôi 5
01/03/19 Đầu 0 Đuôi 1 MISS
28/02/19 Đầu 6 Đuôi 7 MISS
27/02/19 Đầu 1 Đuôi 7 WIN Đầu 1
26/02/19 Đầu 0 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
25/02/19 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
24/02/19 Đầu 3 Đuôi 9 WIN Đầu 3
23/02/19 Đầu 1 Đuôi 4 WIN Đầu 1
22/02/19 Đầu 0 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
21/02/19 Đầu 6 Đuôi 5 WIN Đầu 6
20/02/19 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
19/02/19 Đầu 1 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
18/02/19 Đầu 9 Đuôi 3 WIN Đầu 9
17/02/19 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
TÍCH HỢP SOI CẦU PRO
01/02/19 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
31/01/19 Đầu 0 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
30/01/19 Đầu 3 Đuôi 2 MISS
29/01/19 Đầu 7 Đuôi 1 WIN Đầu 7
28/01/19 Đầu 8 Đuôi 0 WIN Đầu 8
27/01/19 Đầu 4 Đuôi 9 WIN Đầu 4 Đuôi 9
26/01/19 Đầu 9 Đuôi 7 MISS
25/01/19 Đầu 6 Đuôi 5 WIN Đầu 6 Đuôi 5
24/01/19 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đầu 3
23/01/19 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1
22/01/19 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đầu 2 Đuôi 9
21/01/19 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
20/01/19 Đầu 3 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
19/01/19 Đầu 9 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
18/01/19 Đầu 9 Đuôi 8 MISS
17/01/19 Đầu 1 Đuôi 5 WIN Đầu 1
16/01/19 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8
15/01/19 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đầu 6
14/01/19 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
13/01/19 Đầu 1 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
12/01/19 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đầu 2
11/01/19 Đầu 4 Đuôi 7 WIN Đầu 4
10/01/19 Đầu 5 Đuôi 1 WIN Đầu 5
09/01/19 Đầu 7 Đuôi 0 WIN Đầu 7
08/01/19 Đầu 4 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
07/01/19 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đầu 8
06/01/19 Đầu 7 Đuôi 0 MISS
05/01/19 Đầu 0 Đuôi 3 MISS
04/01/19 Đầu 8 Đuôi 8 MISS
03/01/19 Đầu 2 Đuôi 7 WIN Đầu 2
02/01/19 Đầu 5 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
01/01/19 Đầu 8 Đuôi 9 WIN Đầu 8 Đuôi 9
31/12/18 Đầu 7 Đuôi 5 WIN Đầu 7
30/12/18 Đầu 8 Đuôi 1 MISS
29/12/18 Đầu 6 Đuôi 2 MISS
28/12/18 Đầu 3 Đuôi 4 MISS
27/12/18 Đầu 5 Đuôi 7 MISS
26/12/18 Đầu 1 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
25/12/18 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
24/12/18 Đầu 0 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
23/12/18 Đầu 9 Đuôi 3 WIN Đầu 9 Đuôi 3
22/12/18 Đầu 9 Đuôi 0 WIN Đầu 9
21/12/18 Đầu 6 Đuôi 7 WIN Đầu 6 Đuôi 7
20/12/18 Đầu 0 Đuôi 3 WIN Đầu 0
19/12/18 Đầu 7 Đuôi 5 WIN Đầu 7 Đuôi 5
18/12/18 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1
17/12/18 Đầu 2 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
16/12/18 Đầu 1 Đuôi 3 WIN Đầu 1
15/12/18 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5
14/12/18 Đầu 0 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
13/12/18 Đầu 1 Đuôi 7 WIN Đầu 1 Đuôi 7
12/12/18 Đầu 6 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
11/12/18 Đầu 9 Đuôi 1 WIN Đầu 9 Đuôi 1
10/12/18 Đầu 1 Đuôi 8 MISS
09/12/18 Đầu 8 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
08/12/18 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
07/12/18 Đầu 6 Đuôi 3 WIN Đầu 6
06/12/18 Đầu 1 Đuôi 8 MISS
05/12/18 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
04/12/18 Đầu 0 Đuôi 1 MISS
03/12/18 Đầu 2 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
02/12/18 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
01/12/18 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đầu 2 Đuôi 9
30/11/18 Đầu 9 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
29/11/18 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đầu 2 Đuôi 9
28/11/18 Đầu 6 Đuôi 0 WIN Đầu 6
27/11/18 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
26/11/18 Đầu 3 Đuôi 8 WIN Đầu 3
25/11/18 Đầu 8 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
24/11/18 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
23/11/18 Đầu 1 Đuôi 4 WIN Đầu 1 Đuôi 4
22/11/18 Đầu 7 Đuôi 6 MISS
21/11/18 Đầu 5 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
20/11/18 Đầu 1 Đuôi 3 MISS
19/11/18 Đầu 0 Đuôi 5 WIN Đầu 0
18/11/18 Đầu 5 Đuôi 2 MISS
17/11/18 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
16/11/18 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đầu 4 Đuôi 8
15/11/18 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
14/11/18 Đầu 4 Đuôi 1 WIN Đầu 4 Đuôi 1
13/11/18 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5 Đuôi 9
12/11/18 Đầu 1 Đuôi 6 MISS
11/11/18 Đầu 7 Đuôi 8 WIN Đầu 7
10/11/18 Đầu 5 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
09/11/18 Đầu 6 Đuôi 3 WIN Đầu 6
08/11/18 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
07/11/18 Đầu 1 Đuôi 1 WIN Đầu 1 Đuôi 1
06/11/18 Đầu 8 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
05/11/18 Đầu 2 Đuôi 8 WIN Đầu 2
04/11/18 Đầu 4 Đuôi 6 WIN Đầu 4
03/11/18 Đầu 3 Đuôi 5 WIN Đầu 3
02/11/18 Đầu 2 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
01/11/18 Đầu 8 Đuôi 3 WIN Đầu 8
31/10/18 Đầu 3 Đuôi 5 WIN Đầu 3 Đuôi 5
30/10/18 Đầu 1 Đuôi 8 WIN Đầu 1 Đuôi 8
29/10/18 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đầu 7 Đuôi 4
28/10/18 Đầu 2 Đuôi 7 MISS
27/10/18 Đầu 0 Đuôi 1 MISS
26/10/18 Đầu 2 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
25/10/18 Đầu 2 Đuôi 5 MISS
24/10/18 Đầu 0 Đuôi 3 WIN Đầu 0 Đuôi 3
23/10/18 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
22/10/18 Đầu 1 Đuôi 5 MISS
21/10/18 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đầu 3 Đuôi 2
20/10/18 Đầu 2 Đuôi 9 WIN Đầu 2
19/10/18 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1
18/10/18 Đầu 8 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
17/10/18 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
16/10/18 Đầu 2 Đuôi 0 WIN Đầu 2
15/10/18 Đầu 4 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
14/10/18 Đầu 2 Đuôi 8 WIN Đầu 2 Đuôi 8
13/10/18 Đầu 2 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
12/10/18 Đầu 5 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
11/10/18 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đầu 0
10/10/18 Đầu 4 Đuôi 1 WIN Đầu 4
09/10/18 Đầu 3 Đuôi 9 WIN Đầu 3
08/10/18 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
07/10/18 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đầu 3
06/10/18 Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đầu 1
05/10/18 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
04/10/18 Đầu 1 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
03/10/18 Đầu 3 Đuôi 7 WIN Đầu 3 Đuôi 7
02/10/18 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
01/10/18 Đầu 1 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
30/09/18 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đầu 5
29/09/18 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đầu 3 Đuôi 0
28/09/18 Đầu 3 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
27/09/18 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1
26/09/18 Đầu 2 Đuôi 1 WIN Đầu 2
25/09/18 Đầu 5 Đuôi 2 WIN Đầu 5
24/09/18 Đầu 6 Đuôi 9 WIN Đầu 6 Đuôi 9
23/09/18 Đầu 5 Đuôi 9 MISS
22/09/18 Đầu 6 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
21/09/18 Đầu 5 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
20/09/18 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đầu 9
19/09/18 Đầu 7 Đuôi 8 WIN Đầu 7
18/09/18 Đầu 2 Đuôi 2 WIN Đầu 2
17/09/18 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
 16/09/18 Đầu 2 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
15/09/18 Đầu 7 Đuôi 6 WIN Đầu 7
14/09/18 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8
13/09/18 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
 12/09/18 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
11/09/18 Đầu 6 Đuôi 7 MISS
10/09/18 Đầu 4 Đuôi 5 WIN Đầu 4 Đuôi 5
09/09/18 Đầu 2 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
08/09/18 Đầu 7 Đuôi 5 WIN Đuôi 5
07/09/18 Đầu 4 Đuôi 4 MISS
06/09/18 Đầu 7 Đuôi 4 WIN Đuôi 4
05/09/18 Đầu 2 Đuôi 2 MISS
04/09/18 Đầu 9 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
03/09/18 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
02/09/18 Đầu 4 Đuôi 4 WIN Đầu 4
01/09/18 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1 Đuôi 9
31/08/18 Đầu 5 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
30/08/18 Đầu 4 Đuôi 0 WIN Đuôi 0
29/08/18 Đầu 8 Đuôi 7 WIN Đầu 8 Đuôi 7
28/08/18 Đầu 3 Đuôi 4 MISS
27/08/18 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
26/08/18 Đầu 8 Đuôi 1 WIN Đầu 8 Đuôi 1
25/08/18 Đầu 6 Đuôi 4 WIN Đầu 6
24/08/18 Đầu 7 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
23/08/18 Đầu 3 Đuôi 4 WIN Đầu 3
22/08/18 Đầu 7 Đuôi 3 WIN Đầu 7 Đuôi 3
21/08/18 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
20/08/18 Đầu 2 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
19/08/18 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1 Đuôi 9
18/08/18 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
17/08/18 Đầu 2 Đuôi 7 WIN Đầu 2 Đuôi 7
16/08/18 Đầu 4 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
15/08/18 Đầu 6 Đuôi 6 WIN Đầu 6
14/08/18 Đầu 2 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
13/08/18 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đầu 4
12/08/18 Đầu 9 Đuôi 3 MISS
11/08/18 Đầu 6 Đuôi 3 WIN Đầu 6
10/08/18 Đầu 1 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
09/08/18 Đầu 1 Đuôi 0 WIN Đầu 1
08/08/18 Đầu 5 Đuôi 9 WIN Đuôi 9
07/08/18 Đầu 4 Đuôi 6 MISS
06/08/18 Đầu 1 Đuôi 6 WIN Đầu 1
05/08/18 Đầu 3 Đuôi 6 WIN Đầu 3 Đuôi 8
04/08/18 Đầu 2 Đuôi 5 WIN Đầu 2
03/08/18 Đầu 7 Đuôi 7 MISS
02/08/18 Đầu 8 Đuôi 8 WIN Đuôi 8
01/08/18 Đầu 5 Đuôi 8 WIN Đuôi 8