DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC

 Dàn Lô Xiên 2 Miền Bắc   của chúng tôi sử dụng những kỹ năng phán đoán kết hợp với nhiều phương pháp thống kê như: soi cầu bạch thủ, tần suất, gan, ứng dụng công nghệ AI…để chủ động chấm dứt cuộc chơi chỉ trong 1 lần duy nhất.
 DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC600.000 VNĐ
 Nếu các bạn không có thẻ nạp 600.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ là được.
 Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày.
 Hỗ trợ : Vinaphone, Viettel, Mobiphone, Gate, Zing,Vcoin…
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0967.322.703

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 2 MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
23/04/19 28-52 ĂN XIÊN
22/04/19 12-59 ĂN XIÊN
21/04/19 21-69 ĂN LÔ 69×3
20/04/19 10-97 ĂN LÔ 97×2
19/04/19 42-51 ĂN XIÊN
18/04/19 27-86 ĂN XIÊN
17/04/19 12-51 ĂN XIÊN
16/04/19 39-61 ĂN XIÊN
15/04/19 38-47 ĂN XIÊN
14/04/19 54-67 ĂN XIÊN
13/04/19 20-81 ĂN XIÊN
12/04/19 38-68 ĂN XIÊN
11/04/19 20-37 ĂN LÔ 20×2
10/04/19 36-49 ĂN XIÊN
09/04/19 18-65 ĂN XIÊN
08/04/19 07-69 ĂN LÔ 07×2
07/04/19 51-68 ĂN XIÊN
06/04/19 07-66 ĂN XIÊN
05/04/19 27-58 ĂN XIÊN
04/04/19 10-84 ĂN LÔ 84
03/04/19 21-46 MISS
02/04/19 31-50 ĂN XIÊN
01/04/19 15-22 ĂN XIÊN
31/03/19 49-73 ĂN XIÊN
30/03/19 12-53 ĂN XIÊN
29/03/19 01-39 ĂN XIÊN
28/03/19 67-24 ĂN LÔ 24
27/03/19 36-75 ĂN LÔ 36
26/03/19 52-70 ĂN LÔ 52
25/03/19 01-48 MISS
24/03/19 16-43 ĂN XIÊN
23/03/19 25-62 MISS
22/03/19 21-87 MISS
21/03/19 02-15 ĂN XIÊN
20/03/19 41-85 ĂN XIÊN
19/03/19 47-54 ĂN XIÊN
18/03/19 21-48 ĂN XIÊN
17/03/19 28-61 ĂN XIÊN
16/03/19 82-90 ĂN XIÊN
15/03/19 49-64 ĂN XIÊN
14/03/19 22-87 MISS
13/03/19 15-40 ĂN XIÊN
12/03/19 21-78 ĂN LÔ 78×2
11/03/19 71-92 MISS
10/03/19 41-52 ĂN XIÊN
09/03/19 28-63 ĂN XIÊN
08/03/19 38-75 ĂN LÔ 38×2
07/03/19 24-56 ĂN XIÊN
06/03/19 16-71 ĂN XIÊN
05/03/19 39-42 ĂN XIÊN
04/03/19 11-24 ĂN XIÊN
03/03/19 34-70 ĂN XIÊN
02/03/19 41-65 ĂN XIÊN
01/03/19 11-24 ĂN XIÊN
28/02/19 51-88 ĂN XIÊN
27/02/19 37-63 ĂN XIÊN
26/02/19 45-74 MISS
25/02/19 36-45 ĂN XIÊN
24/02/19 27-49 ĂN XIÊN
23/02/19 34-64 ĂN LÔ 34
22/02/19 58-62 ĂN XIÊN
21/02/19 21-94 ĂN XIÊN
20/02/19 29-32 ĂN XIÊN
19/02/19 51-82 ĂN XIÊN
18/02/19 42-55 ĂN XIÊN
17/02/19 59-65 ĂN XIÊN
TÍCH HỢP SOI CẦU PRO
01/02/19 78-98 MISS
31/01/19 36-71 MISS
30/01/19 10-99 ĂN LÔ 10×3
29/01/19 18-25 ĂN LÔ 25
28/01/19 44-56 ĂN XIÊN
27/01/19 36-72 ĂN XIÊN
26/01/19 43-50 ĂN XIÊN
25/01/19 10-66 ĂN XIÊN
24/01/19 57-80 ĂN XIÊN
23/01/19 36-56 ĂN LÔ 36×2
22/01/19 05-47 ĂN XIÊN
21/01/19 35-58 ĂN XIÊN
20/01/19 47-69 ĂN XIÊN
19/01/19 26-85 ĂN XIÊN
18/01/19 32-77 ĂN LÔ 77×2
17/01/19 15-48 ĂN XIÊN
16/01/19 50-70 ĂN XIÊN
15/01/19 01-41 MISS
14/01/19 51-74 ĂN XIÊN
13/01/19 30-66 ĂN LÔ 30
12/01/19 15-89 ĂN LÔ 15
11/01/19 12-73 MISS
10/01/19 22-96 MISS
09/01/19 46-77 ĂN LÔ 77
08/01/19 55-95 ĂN XIÊN
07/01/19 23-56 ĂN XIÊN
06/01/19 53-72 ĂN XIÊN
05/01/19 24-83 ĂN XIÊN
04/01/19 42-56 ĂN XIÊN
03/01/19 38-99 ĂN LÔ 38
02/01/19 43-51 ĂN XIÊN
01/01/19 33-62 ĂN XIÊN
31/12/18 29-73 ĂN XIÊN
30/12/18 53-97 ĂN LÔ 53×2
29/12/18 15-61 ĂN XIÊN
28/12/18 33-74 ĂN XIÊN
27/12/18 15-64 ĂN LÔ 15×2
26/12/18 79-88 ĂN LÔ 79×2
25/12/18 62-78 MISS
24/12/18 01-61 ĂN LÔ 61
23/12/18 38-93 ĂN XIÊN
22/12/18 08-81 ĂN XIÊN
21/12/18 12-36 ĂN XIÊN
20/12/18 35-66 ĂN XIÊN
19/12/18 12-51 MISS
18/12/18 03-74 ĂN LÔ 74
17/12/18 02-15 MISS
16/12/18 30-79 ĂN XIÊN
15/12/18 00-12 ĂN XIÊN
14/12/18 06-55 ĂN LÔ 06X2
13/12/18 34-44 ĂN XIÊN
12/12/18 41-53 ĂN XIÊN
11/12/18 14-97 ĂN LÔ 14X2
10/12/18 66-71 ĂN XIÊN
09/12/18 22-35 ĂN XIÊN
08/12/18 01-89 ĂN XIÊN
07/12/18 67-71 ĂN XIÊN
06/12/18 54-98 ĂN LÔ 54×2
05/12/18 03-56 ĂN XIÊN
04/12/18 15-21 ĂN XIÊN
03/12/18 43-64 ĂN XIÊN
02/12/18 27-59 ĂN XIÊN
01/12/18 48-70 ĂN XIÊN
30/11/18 26-68 ĂN XIÊN
29/11/18 03-30 ĂN XIÊN
28/11/18 14-46 ĂN XIÊN
27/11/18 26-58 ĂN XIÊN
26/11/18 20-37 ĂN XIÊN
25/11/18 53-98 ĂN XIÊN
24/11/18 18-61 ĂN XIÊN
23/11/18 49-52 ĂN XIÊN
22/11/18 24-48 MISS
21/11/18 59-96 ĂN XIÊN
20/11/18 76-96 MISS
19/11/18 59-83 MISS
18/11/18 05-76 ĂN XIÊN
17/11/18 39-48 ĂN XIÊN
16/11/18 38-72 ĂN XIÊN
15/11/18 48-55 ĂN XIÊN
14/11/18 18-96 MISS
13/11/18 30-82 ĂN XIÊN
12/11/18 28-89 ĂN XIÊN
11/11/18 27-64 ĂN XIÊN
10/11/18 62-93 ĂN XIÊN
09/11/18 39-90 ĂN XIÊN
08/11/18 30-53 ĂN XIÊN
07/11/18 14-27 ĂN XIÊN
06/11/18 64-70 ĂN XIÊN
05/11/18 00-10 ĂN XIÊN
04/11/18 02-12 ĂN XIÊN
03/11/18 12-83 ĂN LÔ 12
02/11/18 32-46 MISS
01/11/18 43-25 ĂN XIÊN
31/10/18 42-54 ĂN XIÊN
30/10/18 18-68 ĂN XIÊN
29/10/18 17-28 ĂN LÔ 17
28/10/18 12-69 ĂN XIÊN
27/10/18 62-86 ĂN XIÊN
26/10/18 57-91 ĂN XIÊN
25/10/18 44-72 ĂN XIÊN
24/10/18 14-26 ĂN XIÊN
23/10/18 70-79 ĂN XIÊN
22/10/18 62-79 ĂN XIÊN
21/10/18 56-94 ĂN XIÊN
20/10/18 22-56 ĂN XIÊN
19/10/18 41-67 ĂN XIÊN
18/10/18 35-79 ĂN XIÊN
17/10/18 43-68 ĂN LÔ 68
16/10/18 83-99 MISS
15/10/18 54-96 ĂN XIÊN
14/10/18 12-51 ĂN XIÊN
13/10/18 51-97 ĂN XIÊN
12/10/18 10-56 ĂN XIÊN
11/10/18 32-08 ĂN XIÊN
10/10/18 07-45 ĂN LÔ 45×2
09/10/18 11-73 ĂN XIÊN
08/10/18 32-39 ĂN XIÊN
07/10/18 62-76 ĂN XIÊN
06/10/18 29-86 ĂN XIÊN
05/10/18 38-69 ĂN XIÊN
04/10/18 56-97 ĂN XIÊN
03/10/18 74-87 ĂN XIÊN
02/10/18 26-57 ĂN XIÊN
01/10/18 36-81 ĂN XIÊN
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC